Kornati

I den centrala delen av den kroatiska Adriatiska havet, mellan Sibenik och Zadar stad, det finns en separat och fantastisk grupp av öar som kallas Kornati.
På grund av den exceptionella skönheten i landskapet, intressanta geomorfologi, indragen kusten och särskilt den rika biologiska mångfalden i det marina ekosystemet 1980. de flesta av Kornati skärgården förklarades en nationalpark.
Idag nationalparken ”Kornati” upptar en yta på 220 km2 och innehåller 89 öar, holmar och skär med cirka 238 km kust. Trots denna relativt stort antal öar, tar mark del mindre än 1/4 av den totala ytan, medan resten är maritima ekosystem.
www.kornati.hr