Trogir

Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=bWo5KnEGpMU) couldn't be embedded.

Trogir-grad cija urbanisticka cijelina spada medu najvrijednije i najbolje ocuvane spomenike srednjeg vijeka na istocnoj obali Jadrana, nastao je u 4.stoljecu prije n.e. kao grcka kolonija “Tragurion”.

Taj gradic u prvom stoljecu naše ere postaje dijelom Rimskog Carstva, razvivši se u važno trgovacko i upravno sjedište rimske provincije Dalmacije.

Nakon pada Rimskog Carstva, Trogir je stekao status autonomne komune.

Gradic, smješten na malom otocicu povezan jednim mostom sa kopnom, a drugim sa otokom Ciovom, pun procvat doživljava tijekom srednjeg vijeka.To razdoblje predstavlja vrhunac društvene,gospodarske,kulturne i umjetnicke moci Trogira. Vrijeme je to velikih gradnji, ucvršcenja obrambenog sustava zidina i tvrdava koje su u potpunosti zaokružile grad.

Jedan od bisera Trogira je katedrala sv. Lovre s glasovitim Radovanovim portalom.Istinski zaštitni znak trogirskog kiparstva jest majstor Radovan.On je ujedno i najznacajniji kipar hrvatske srednjevjekovne umjetnosti.

Katedrala je smještena na glavnom trgu koji bilježi kontinuitet osnutka,nedaleko gradske vijecnice, sudnice, gradskog sata te jedne od najljepših palaca – Cipikove.
Dah prijašnjih vremena osijeca se u svim trogirskim kalama, koje se u mnogim slucajevima nisu mijenjale stoljecima.

Od njegovih brojnih crkava treba spomenuti crkvu sv. Nikole u cijoj dragocjenoj zbirci umjetnina je izložen znameniti reljef Kairosa -božanstva sretnog trenutka (IV/III st.prije n.e.), crkva sv. Dominika sa svojom zbirkom umjetnina, crkva Sv. Petra, crkva Gospe od Karmela.
Osim ranije spomenute velike palace Cipiko tu su još i mala palaca Cipiko, palaca Lucic, palaca Garagnin Fanfogna u kojoj se smjestio bogati Muzej grada Trogira.

Nedavno je otvoren još jedan od muzeja- Muzej sakralne umjetnosti u kojemu se cuva Bogorodica s djetetom – djelo velikog majstora Duknovica, jednog od domacih majstora koji su živjeli i stvarali na ovom podrucju.

Još i danas sacuvan je dio gradskih zidina koje su okruživale grad te kula i tvrdava koje su se nastavljale na njih kao što su tvrdava Kamerlengo, sagradena krajem XV st., te kula sv. Marka.

Izmedu ova dva spomenika nalazi se gloriet francuskog maršala Marmonta – spomenik na doba kada je za kratko ali znacajno razdoblje za razvoj gospodarskog života, Trogirom vladala Francuska

U sklopu zidina bilo je i više gradskih vrata od kojih su poznata ona na sjevernoj strani sa likom sv. Ivana, zaštitnika grada, južna gradska vrata sagradena u maniristickom stilu sa ložom u kojoj su boravili oni koji su zakasnili nakon vecernjeg zatvaranja vrata.

Kao nekada tako i danas, u Trogiru postoje brojni parkovi – najznacajniji je park obitelji Garagnin Fanfogna iz XVIII st.,park u centru grada na predjelu zvanom Žudika, park u predjelu Pasike.

Lokalni majstori kao i stranci(Radovan, Blaž Jurjev Trogiranin, Ivan Duknovic, Andrija Aleši, Nikola Firentinac i drugi)zaslužni su za stvaranje bogate kulturne baštine -grada muzeja, bisera Jadrana s neprekinutim povijesnim i kulturnim kontinuitetom, što je znao prepoznati i UNESCO te ga je 1997. godine uvrstio na Listu svjetske kulturne baštine.

Današnji Trogir je grad u kojem se suvremeni turisticki sadržaj (životopisni kafici, vrhunski restorani, barovi, ekološki ciste plaže) skupa s obilnim povijesnim i kulturnim nasljedem, potice maštu i poziva na otkrivanje novih doživljaja.

Nije li to dovoljan razlog da posjetite ovaj grad?